સભાનતા મારફ્ત સંરક્ષણ: હાલારી ગધેડા ગદભરાજ

સભાનતા મારફ્ત સંરક્ષણ: હાલારી ગધેડા ગદભરાજ

હાલારી ગધેડા ગદભરાજ પ્રસંગ સંરક્ષણના એક ભાગ તરીકે હાથ ધરવામાં આવેલ જેથી ગધેડાના ઉછેરકો
અપાર ખુશી અને આશા સાથે તેના ઉદ્દેશને આવકારે.

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. જરૂરી ક્ષેત્રો ચિહ્નિત થયેલ છે *

*